Návšteva spoločností v meste Poprad

Stretnutie s novozvoleným slovenským prezidentom Andrejom Kiskom
Hotel AquaCity, Poprad

15,16/05/2014

 

Podujatie regionálnej návštevy firiem v meste Poprad, organizované v spolupráci s ďalšími medzinárodnými obchodnými komorami na Slovensku, ponúklo možnosť nahliadnuť do výroby a denných aktivít spoločnosF regionálneho a národného významu pôsobiacich v rôznych priemyselných odvetviach.

 

V podvečerných hodinách tento event poskytol aj možnosť stretnutia s novozvoleným slovenským prezidentom Andrejom Kiskom, ktorý prednášal na tému: „Ako uspieť v biznise”.

 

Súčasťou programu večera bol aj krst publikácie Investor’s Guide to Slovakia 2014 za účasti pána prezidenta a pána Juraja Miškova, poslanca NR SR a prezidenta agentúry Slovak Invest.

 

 

http://www.webnoviny.sk/ekonomika/clanok/824531-poprad-privital-clenov-zo-zahranicnych-obchodnych-komor/