Speed Business Meeting

Hotel Devín, Riečna 4, Bratislava

18/11/2014

 

Networkingový event organizovaný medzinárodnými obchodnými komorami na Slovensku v spolupráci s Hispánsko‐slovenskou obchodnou komorou.

 

Tento druh stretnutí ponúka účastníkom jedinečný priestor pre prezentáciu produktov a služieb svojej spoločnosti, ako aj možnosť prediskutovať potenciálnu vzájomnú spoluprácu.