Pomoc pre študentov

Hispánsko-slovenská obchodná komora ponúka, v spolupráci s viacerými spoločníkmi, novú službu zameranú na študentov. Táto služba sa usiluje uľahčiť a urýchliť proces spojený s vybavovaním a ubytovaním v novom meste, rovnako ako ponúknuť kontakt, na ktorý sa študent môže obrátiť s akoukoľvek nejasnosťou, otázkami alebo v naliehavom prípade.

Služby, ktoré študentom ponúkame sú:

  • Zabezpečenie ubytovania: prenájom bytov alebo zariadenie bývania na internátoch.
  • Zabezpečenie administrácie: Pomoc s vybavovaním formalít a potrebných úradných dokumentov.
  • Zdravotné poistenie: uzavretie zmluvy so súkromnou zdravotnou poisťovňou. Poradenstvo o fungovaní verejného zdravotného poistenia na Slovensku.
  • Študentská infolinka: informačný bod pre španielskych študentov študujúcich na Slovensku.

Kontaktná osoba: Mgr. Veronika Krajčírová

Neváhajte sa na nás obrátiť s otázkami či dotazmi, radi Vám na ne odpovieme.