Seminár na tému

"Interkultúrna kompetencia-kľúčová kvalifikácia 21.storočia"

Die Berater Slovensko s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava

10/04/2014