Pozývame Vás na 36. ročník veľtrhu CONECO a 25. ročník veľtrhu RACIOENERGIA!

 

Veľtrh Coneco každoročne prináša nové trendy v stavebníctve i v architektúre. Pod jednou strechou nájdete všetko potrebné pre stavbu a rekonštrukciu – od stavebných materiálov, cez okná, dvere, strechy, podlahy, klimatizácie, elektroinštalácie, sauny, vírivky, garážové brány až po zariadenie do záhrady. Ponuku dopĺňajú nové revolučné materiály, ktoré zabezpečia úsporu energie, inteligentné elektroinštalácie, ale aj bohatý sprievodný program plný rád a odporúčaní. S Conecom je stavba a rekonštrukcia jednoduchšia!

 

Veľtrhy CONECO/RACIOENERGIA obohatí nová sekcia s názvom VODA. Práve voda je dôležitým prvkom z hľadiska ochrany životného prostredia a udržateľnosti, disponuje obrovským potenciálom v oblasti energetiky a má nenahraditeľný význam pre všetky oblasti života.

 

Profil novej sekcie tvoria ochrana životného prostredia, vodné hospodárstvo, úprava vody a zariadenia, čistenie odpadových vôd a technológie, protipovodňová ochrana, meracie a monitorovacie systémy, prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií, komunálna technika, hydroenergetika, vodná doprava, výstavba a rekonštrukcia.

 

Uvedenie sekcie VODA bude sprevádzať oslava Svetového dňa vody a súvisiaca konferencia. Cieľom je zvyšovať povedomie o vzájomných väzbách medzi vodou a energiou a informovať o nenahraditeľnom význame vody. Aj preto sa motto nasledujúceho ročníka veľtrhov CONECO/RACIOENERGIA ponesie v duchu „Voda je život a živel“.